[masp]Vật tư đóng gói[/masp]

[giaban]Liên hệ báo giá[/giaban]

[giacu]đ[/giacu]

[chitiet]

Túi Zipper | túi vuốt mép

Túi Zip  bán theo số từ số #1 đến số #12
Túi zip chất liệu PE , thổi từ hạt PE nguyên sinh nên độ dai, bền về cơ học. trên túi nẹp thanh nhựa khóa mép.
1 Túi zip vuốt mép số 1 : 0.04 x 70mm x 50mm
2 Túi zip vuốt mép  số 2 : 0.045 x 85mm x 60mm
3 Túi zip vuốt mép  số 3 : 0.045 x 100mm x 70mm
4 Túi zip vuốt mép  số 4 : 0.04 x 120mm x 85mm
5 Túi zip vuốt mép số 5 : 0.045 x 140mm x 100mm
6 Túi zip vuốt mép số 6 : 0.04 x 170mm x 120mm
7 Túi zip vuốt mép số 7 : 0.04 x 200mm x 140mm
8 Túi zip vuốt mép số 8 : 0.045 x 240mm x 170mm
9 Túi zip vuốt mép số 9 : 0.04 x 280mm x 200mm
10 Túi zip vuốt mép số 10 : 0.045 x 340mm x 240mm
11 Túi zip vuốt mép số 11 : 0.04 x 400mm x 280mm
12 Túi zip vuốt mép số 12 : 0.04 x 450mm x 340mm

Túi Zipper | túi vuốt mép

Túi Zipper | túi vuốt mép

Túi Zipper | túi vuốt mép

Túi Zipper | túi vuốt mép

Túi Zipper | túi vuốt mép

Túi Zipper | túi vuốt mép

Túi Zipper | túi vuốt mép

Túi Zipper | túi vuốt mép

Túi Zipper | túi vuốt mép

Túi Zipper | túi vuốt mép

Túi Zipper | túi vuốt mép

Túi Zipper | túi vuốt mép


Tag: Túi zip tại hải phòng
Túi Zipper tại hải phòng
Túi vuốt mép tại hải phòng
Túi vuốt mép các số
Túi Zip giá rẻ tại hải phòng
Vật tư đóng gói tại hải phòng
Tag: Màng chít quấn palet,
[/chitiet]

Ant Green
094 113 2098
Hỗ trợ mua hàng